स्वागत, नेपाल एकेडेमीको हल बुकिङ साइटमा (Welcome to Nepal Academy Hallbooking)

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आफ्नै खास क्षमता भएका भवनहरू आफुलाइ आवश्यक परेको दिन रिजर्भ गर्न सक्नुहुनेछ ।

Reserved the special hall of Nepal Academy on your desire date.


सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रेक्षालय तथा अन्य सभाकक्षहरू भाडामा लिदा तपसिल अनुसारका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ:

 • १. कार्यक्रम आयोजकले प्रेक्षालय र अन्य सभा कक्षहरू भाडामा लिदा कुन हल कुन मितिको लागि कति बजेदेखि कति बजेसम्म आवश्यक परेको हो सो उल्लेख गरी अनलाइन वा इ-बुकिङ मार्फत गर्नुपर्नेछ ।
 • २. अनलाइन वा इ-बुकिङ गर्न आयोजकलाइ प्राविधिक असुविधा आइपरेको खण्डमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीले सहयोग गर्नेछन ।
 • ३. अनलाइनबाट बुकिङ गरेको मितिले सार्वजनिक विदा बाहेक ५ दिन भित्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बैंक अफ काठमाडाैंमा रहेको कल एकाउन्ट ०६०००००६१६४४ मा जम्मा गरी सोको सक्कल भउचर सम्लग्न गरी अनुसुची १ अनुसारको प्रेक्षालय र अन्य सभा कक्षहरू आरक्षण गर्ने दरखास्त फारमका साथ सम्लग्न गरी प्रतिष्ठानको हल आरक्षण शाखामा बुझाइ अनुसूची २ को अनुसारको स्वीकृति पत्र लिइ सक्नु पर्ने छ ।
 • ४. सार्वजनिक विदा बाहेक ५ दिन भित्र रकम नबुझाएमा अनलाइन वा इ-बुकिङ मार्फत गरिएको हल आरक्षण स्वतः रद्द हुनेछ ।
 • ५. प्रेक्षालय र अन्य सभाकक्षहरू बुकिङ गर्न आउँदा संस्थाको आधिकारिक व्याक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ । मुख्य आयोजकको मञ्जुरीनामा बेगर मध्यस्थकर्ताको उपस्थितिलाइ स्वीकार गरिने छैन ।
 • ६. व्याक्तिका तर्फबाट हल वा सभाकक्ष आरक्षण गर्ने भए अन लाइन वा इ-बुकिङ पश्चात पत्र लिन आउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता वा पासपोर्टको प्रतिलिपि पनि संलग्न गर्नुपर्ने छ ।
 • ७. जुन कार्यक्रमका लागि प्रेक्षालय र अन्य सभाकक्षहरू भाडामा लिइएको हो सोही कार्यक्रममात्र आयोजना गर्नु पर्नेछ । बुकिङ उल्लेख गरिएको कार्यक्रम बाहेक अन्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको पाइएमा तत्काल लाइट तथा साउण्ड सिस्टम डाउन गरी कार्यक्रम रद्द गरिने छ र धराैटी स्वरूप राखिएको पनि फिर्ता गरिने छैन ।
 • ८. कार्यक्रम आयोजना गर्दा प्रतिष्ठानबाट अपेक्षा गरिएको सहयोग सम्बन्धमा १ दिन अगाबै प्रतिष्ठानका भवन संरक्षण शाखासंग समन्वय गरिसक्नु पर्ने छ ।

कक्ष आरक्षण गर्ने तरिका कक्ष आरक्षण गर्ने तरिका

प्रेक्षालय (हल) तथा अभ्यास कक्ष आरक्षण (Booking) गर्ने तरिका:

 • १. यहाँ उल्लेखित सेवा, सर्त र सुविधाहरू राम्रो सँग अध्ययन गर्नुहोस् ।
 • २. सहमती (Accept) बटमा क्लिक गरि अगाडि बढ्नुहोस् ।
 • ३. हामीले भाडामा उपलब्ध गराउने हलहरूको सूचि देखापर्नेछ ।
 • ४. आवश्यक पर्ने हलमा क्लिक गर्नुहोस र चाहेको मिति, समय र अतिरिक्त सुविधाहरूमा चिन्ह लगाउनुहोस् । यदि तपाइले लिन चाहेको दिन सार्वजनिक विदा परेको रहेछ भने अतिरिक्त सुविधामा विदाको दिन पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।
 • ५. उक्त दिन हल खालि रहे नरहेको थाहा पाउन Check Availability मा क्लिक गर्नुहोस् । यदि उक्त दिन अरू कसैले अगाडि नै बुक नगरेको भएमा "यस दिन हल उपलब्ध छ । आफ्नो लागि बुक गर्न चाहानुहुन्छ भने तलको फाराम भर्नुहोस ।" भन्न