स्वागत, नेपाल एकेडेमीको हल बुकिङ साइटमा

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आफ्नै खास क्षमता भएका भवनहरू आफुलाइ आवश्यक परेको दिन रिजर्भ गर्न सक्नुहुनेछ ।

सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रेक्षालय तथा अन्य सभाकक्षहरू भाडामा लिदा तपसिल अनुसारका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ:

 • १. कार्यक्रम आयोजकले प्रेक्षालय र अन्य सभा कक्षहरू भाडामा लिदा कुन हल कुन मितिको लागि कति बजेदेखि कति बजेसम्म आवश्यक परेको हो सो उल्लेख गरी अनलाइन वा इ-बुकिङ मार्फत गर्नुपर्नेछ ।
 • २. अनलाइन वा इ-बुकिङ गर्न आयोजकलाइ प्राविधिक असुविधा आइपरेको खण्डमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीले सहयोग गर्नेछन ।
 • ३. अनलाइनबाट बुकिङ गरेको मितिले सार्वजनिक विदा बाहेक ५ दिन भित्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बैंक अफ काठमाडाैंमा रहेको कल एकाउन्ट ०६०००००६१६४४ मा जम्मा गरी सोको सक्कल भउचर सम्लग्न गरी अनुसुची १ अनुसारको प्रेक्षालय र अन्य सभा कक्षहरू आरक्षण गर्ने दरखास्त फारमका साथ सम्लग्न गरी प्रतिष्ठानको हल आरक्षण शाखामा बुझाइ अनुसूची २ को अनुसारको स्वीकृति पत्र लिइ सक्नु पर्ने छ ।
 • ४. सार्वजनिक विदा बाहेक ५ दिन भित्र रकम नबुझाएमा अनलाइन वा इ-बुकिङ मार्फत गरिएको हल आरक्षण स्वतः रद्द हुनेछ ।
 • ५. प्रेक्षालय र अन्य सभाकक्षहरू बुकिङ गर्न आउँदा संस्थाको आधिकारिक व्याक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ । मुख्य आयोजकको मञ्जुरीनामा बेगर मध्यस्थकर्ताको उपस्थितिलाइ स्वीकार गरिने छैन ।
 • ६. व्याक्तिका तर्फबाट हल वा सभाकक्ष आरक्षण गर्ने भए अन लाइन वा इ-बुकिङ पश्चात पत्र लिन आउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता वा पासपोर्टको प्रतिलिपि पनि संलग्न गर्नुपर्ने छ ।
 • ७. जुन कार्यक्रमका लागि प्रेक्षालय र अन्य सभाकक्षहरू भाडामा लिइएको हो सोही कार्यक्रममात्र आयोजना गर्नु पर्नेछ । बुकिङ उल्लेख गरिएको कार्यक्रम बाहेक अन्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको पाइएमा तत्काल लाइट तथा साउण्ड सिस्टम डाउन गरी कार्यक्रम रद्द गरिने छ र धराैटी स्वरूप राखिएको पनि फिर्ता गरिने छैन ।
 • ८. कार्यक्रम आयोजना गर्दा प्रतिष्ठानबाट अपेक्षा गरिएको सहयोग सम्बन्धमा १ दिन अगाबै प्रतिष्ठानका भवन संरक्षण शाखासंग समन्वय गरिसक्नु पर्ने छ ।

कक्ष आरक्षण गर्ने तरिका कक्ष आरक्षण गर्ने तरिका

प्रेक्षालय (हल) तथा अभ्यास कक्ष आरक्षण (Booking) गर्ने तरिका:

 • १. यहाँ उल्लेखित सेवा, सर्त र सुविधाहरू राम्रो सँग अध्ययन गर्नुहोस् ।
 • २. सहमती (Accept) बटमा क्लिक गरि अगाडि बढ्नुहोस् ।
 • ३. हामीले भाडामा उपलब्ध गराउने हलहरूको सूचि देखापर्नेछ ।
 • ४. आवश्यक पर्ने हलमा क्लिक गर्नुहोस र चाहेको मिति, समय र अतिरिक्त सुविधाहरूमा चिन्ह लगाउनुहोस् । यदि तपाइले लिन चाहेको दिन सार्वजनिक विदा परेको रहेछ भने अतिरिक्त सुविधामा विदाको दिन पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।
 • ५. उक्त दिन हल खालि रहे नरहेको थाहा पाउन Check Availability मा क्लिक गर्नुहोस् । यदि उक्त दिन अरू कसैले अगाडि नै बुक नगरेको भएमा "यस दिन हल उपलब्ध छ । आफ्नो लागि बुक गर्न चाहानुहुन्छ भने तलको फाराम भर्नुहोस ।" भन्ने सन्देश सहित तपाइको विस्तृत विवरण भर्ने फाराम आउनेछ । उक्त फारामको कुनै पनि कोठा खाली नराखी भर्नु पर्नेछ ।